Pałac i park w Brniu

Istnieje na terenie naszego powiatu taki dwór, który wraz z otoczeniem możemy nazwać jako całość dziełem sztuki. Obecnie trwają prace konserwatorskie, które mają przywrócić mu dawny urok, utracony przez lata niewłaściwego użytkowania. Gdy tak się stanie, dworek ten z pewnością będzie przyciągał turystów z całej Polski...

 mostek best

Obszerne informacje na temat tego zespołu dworsko-parkowego w Brniu i jego mieszkańców można znaleźć w poniższym artukule. >>>>>BREŃ<<<<<