Zadania projektowe

Zadania projektowe:

  1. Historia regionu: istotne wydarzenia, ich uczestnicy, świadkowie historii, nauczyciele i tajne nauczanie oraz miejsca pamięci narodowej m.in. pomniki, mogiły, cmentarze wojenne;

  2. Polskie dwory i losy ich mieszkańców, historie rodzin, migracja i emigracja, przesiedlenia i wysiedlenia;

  3. Kultura regionu (m.in. twórcy, obrzędy, tradycje, legendy, zabytki, architektura, sakralna, miejsca kultu religijnego);

  4. Przyroda regionu (m.in. parki i ogrody, walory krajoznawcze i turystyczne, ochrona przyrody);

  5. Społeczeństwo obywatelskie (m.in. działania angażujące społeczność lokalną i ich efekty).