Przyszłość projektu w szkole

Działania, które po zakończeniu realizacji projektu będą kontynuowane w szkole:

1)  Wykorzystanie zgromadzonych materiałów  w edukacji regionalnej młodszych klas

2)  Lekcje historii w obiektach muzealnych Powiśla.

3)  Stała wystawa poświęcona folklorowi regionu w jednej z klasopracowni w szkole.

4)  Współpraca z Centrum Polonii w Brniu poprzez udział w prelekcjach czy spotkaniach z ciekawymi ludźmi

5)  Krótkie wycieczki regionalne w małych kameralnych grupach zainteresowanych uczniów.

6)  Lekcje poświęcone miejscom pamięci narodowej, dbałość o te miejsca.

7)  Wdrożenie metody projektu w nauczaniu w naszej szkole

8)  Likwidowanie dzikich wysypisk śmieci w ramach akcji ,,Sprzątanie świata”

9)  Dalsza współpraca wyżej wymienionymi instytucjami i w przyszłości realizacja nowych projektów związanych z edukacją patriotyczną i regionalną