Podsumowanie projektu

Dnia 17.06.2013 w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego "Powiśle Dąbrowskie - nasza Mała Ojczyzna". W projekcie brali udział uczniowie klas pierwszych oraz klas 2a, 2b,2d. Uczniowie biorący udział w projekcie starali się zebrać jak najwięcej informacji dotyczących historii, kultury, gospodarki, obyczajów, zabytków, miejsc pamięci narodowej.
Uczniowie zgromadzone przez siebie informacje opublikowali na specjalnie stworzonej do tego projektu stronie internetowej www.powisle-dabrowskie.pl. Uczniowie podczas prac projektowych musieli wykazać się aktywną postawą, współpracować z wieloma instytucjami i organizacjami. Podczas podsumowania stwierdzono, że cele projektowe zostały osiągnięte, wiedza uczniów dotycząca swojej "Małej Ojczyzny" znacznie wzrosła, uczniowie polepszyli swoje umiejętności pracy w zespole, patriotyzm lokalny uczniów zyskał nowy wyższy poziom.