Duży sukces naszego projektu edukacyjnego

                                                                                              Kraków, 26 sierpnia 2013 r.

Dyrektorzy

szkół województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

W imieniu Komisji Wojewódzkiej konkursu „Małopolska – moje miejsce na ziemi moja mała ojczyzna” z satysfakcją informuję, że wyłoniono laureatów – szkoły, które w uznaniu działań kształtujących tożsamość młodego pokolenia Polaków uzyskały certyfikat CIVIS ET PATRIA (lista poniżej). Konkurs przeprowadzony został w czterech kategoriach: szkoły z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i miast na prawach powiatu (Kraków, Nowy Sącz i Tarnów).

Konkurs organizowany jest już po raz czwarty w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Na Państwa ręce składam gratulacje laureatom-Nauczycielom za propagowanie działań, których efektem jest wzmocnienie więzi uczniów – członków społeczności lokalnej – z „najbliższą Ojczyzną” oraz przygotowanie ich do pełnienia istotnej roli społecznej, jaką jest „bycie Obywatelem”.

Lista szkół – laureatów konkursu

Małopolska - moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” nagrodzonych certyfikatem CIVIS et PATRIA w roku szkolnym 2012/2013

L.p.

Nazwa Szkoły

Miejscowość

Gmina

Powiat

1.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku

Brzesko

Brzesko

brzeski

2.

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie

Olesno

Olesno

dąbrowski

3.

Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie

Kraków

Kraków

m. Kraków

4.

Zespół Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu

Nowy Sącz

Nowy Sącz

nowosądecki

5.

Szkoła Podstawowa w Przysietnicy

Przysietnica

Stary Sącz

nowosądecki

6.

II LO w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Targu

Nowy Targ

Nowy Targ

nowotarski

7.

Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych

Łapsze Wyżne

Łapsze Niżne

nowotarski

8.

Zespól Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Kętach

Kęty

Kęty

oświęcimski

9.

Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej

Wysoka

Wadowice

wadowicki

10.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie

Ryczów

Spytkowice

wadowicki

Dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom, którzy z dużym zaangażowaniem pracowali w naszym projekcie edukacyjnym "Powiśle Dąbrowskie Nasza Mała Ojczyzna"

koordynator projektu mgr Henryk Janeczek