Kultura i sztuka

„Ludzie nieznający historii swego środowiska to jakby wychodźcy bez własnego dziedzictwa. Jest to armia, która stale obozuje, ale nigdy nie zatrzymuje się dłużej” Antoine de Saint-Exupery

 Bogactwem małopolskiej wsi i miasteczek, oprócz ziemi i wiernych jej ludzi są kultura i tradycje ukształtowane przez stulecia a obecnie przeżywające swój renesans.

Kultura ludowa na przestrzeni ostatnich lat ulega wpływom przemian cywilizacyjnych, a co za tym idzie, w swoim tradycyjnym kształcie zmienia się i zanika. Jednak pomimo tych przemian na terenie Powiśla Dąbrowskiego jest jeszcze bardzo bogata i co najważniejsze wciąż żywa.

Powiśle Dąbrowskie zrodziło wielu znanych i cenionych twórców: poetów, malarzy, rzeźbiarzy. Ich twórcza praca przyczyniła się do promowania „małych ojczyzn”, a naszym zadaniem jest ocalić ich dorobek od zapomnienia.