Zespół dworsko parkowy „Owczarnia” w Oleśnie

W II połowie XIX w. największym właścicielem ziemskim w powiecie dąbrowskim był prawnuk nabywcy dóbr, baron Jan Konopka (1855-1948), który odziedziczył po ojcu Leonie oraz stryjach Feliksie i Prosperze wielkie dobra obejmujące m.in. Olesno. On też zbudował w Oleśnie dwór zwany Owczarnią, mający stać się siedzibą rodzinną po pożarze pałacu w Brniu. Według informacji udzielonych przez jego syna Jana, ostatniego właściciela Olesna, dwór powstać miał w trzeciej dekadzie XIX w., bardziej precyzyjnej daty nie udało się niestety ustalić. Projekt dworu opracowany został wg Jana Konopki na podstawie szkiców J. Odrzywolskiego względnie T. Stryjeńskiego. Jan Konopka wymienia tutaj nazwiska obu, pozostających w dużej zażyłości z jego rodziną architektów. Budowa, która wówczas powstała była skromniejsza od obecnej i miała mniejsze rozmiary. Stanowiła ją sama centralna część istniejącej budowli. Rozbudowa dworu nastąpiła w latach 1918-1920, kiedy właścicielem Owczarni był ojciec żyjącego obecnie Jana Konopki. Na jego zlecenie architekt prof. Konrad Kuhl z Krakowa wykonał projekty przebudowy i rozbudowy dworu oraz kierował pracami budowlanymi. Po przebudowie dwór prezentował się bardzo okazale. W okresie międzywojennym nie nastąpiły żadne zmiany w wyglądzie dworu. Dopiero po wojnie, kiedy w wyniku parcelacji majątków ziemskich, dwór przejęty został przez spółdzielnię rolniczą, nastąpiła dalsza rozbudowa dworu - wyburzono galerię łączącą dwór z oficyną, wznosząc w jej miejsce piętrowe skrzydło, które włączyło oficynę w budynek dworu. W takim stanie obiekt znajduje się obecnie. Owczarnia znajduje się w otoczeniu parku w kształcie zbliżonym do kwadratu. Kształt parku podkreśla aleja kasztanowa, biegnąca równolegle do ogrodzenia. Aleja od strony południowej usytuowana jest na całej długości muru ogrodzeniowego i zakończona figurą Matki Boskiej. Dwór w 1998 r. Rada Gminy przekazała ostatniemu właścicielowi Janowi Konopce, zamieszkałemu obecnie w Warszawie.