Bibliografia

Folklor Powiśla Dąbrowskiego

1. Dąbrowska G., W kręgu polskich tańców ludowych, Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979 r.
2. Dąbrowska G., Taniec w polskiej tradycji, Wyd. Muza, Warszawa 2006 r.
3. Pastuch M. i V.,  Pieśni ludu krakowskiego – Krakowiacy Wschodni,  Wyd. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007 r.
4. Seweryn T., Atlas polskich strojów ludowych – strój Krakowiaków Wschodnich, Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1960 r.