Miejsca Pamięci

Bóg Honor i Ojczyzna to wartości którymi od wieków kierowali się mieszkańcy Powiśla. Prawie w każdej miejscowości znajduja się pamiętkowe tablice, pomniki, figury przydrożne na których poleca się poległym w I i II wojnie światowej mieszkańcom.

 W roku 1910 społeczeństwo Powiśla dademonstrowało swój patriotyzm wznosząc piękne pomniki upamiętniające 500- lecie bitwy pod Grunwaldem. Takie pomniki powstały między innymi w Miłocinie obok Gręboszowa, w Bolesławiu, Oleśnie